هنرستان هنر و رسانه غیردولتی | پسرانه | اسلامی-تخصصی

تولیدات دانش آموزی

نمونه ای از آثار تولیدی دانش آموزان در سال 97-96

یادبود تصویری اردوی زیارتی قم96

نمونه طراحی مداد تک رنگ

نمونه طراحی مداد رنگی

طراحی پاستل و مداد

طراحی اسم با گواش

طراحی هاشور با راپید

طراحی اسم فارسی با گواش

طراحی آبرنگ