هنرستان هنر و رسانه غیردولتی | پسرانه | اسلامی-تخصصی

آیین نامه انضباطی دانش آموزان هنرستان اسلامی هنر و رسانه

 آیین نامه انضباطی دانش آموزان هنرستان اسلامی هنر و رسانه

الف) وظایف دانش آموز:

ماده1: هر یک از دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی و مقررات آموزش و پرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند ؛

 لازم به تذکر است اگر دانش آموزان ارجمند ،  هرکدام از موارد زیر را رعایت نفرمایند تا تعیین تکلیف و حضور یا تماس اولیاء  به هنرستان ، از  پذیرای دانش آموز در کلاس معذور می باشیم .

1-1- دانش آموز می بایست همواره با لباس فرم و وضعیت ظاهری مناسب ( مدل مو و آراستگی چهره ) وارد هنرستان شود.

2-1-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاونین، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشی.

3-1- رعایت حسن اخلاق و رفتار با دانش آموزان و پرهیز از هر گونه اهانت و درگیری با آنان و ارجاع هرگونه اختلاف با دیگر دانش آموزان به مسئولین هنرستان  و اجتناب جدی از اقدامات خودسرانه در جهت حل اختلافات پیش آمده .

4-1- شرکت فعال در انجام فرایض دینی و مشارکت توام با ادب و احترام در فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی هنرستان (مانند : مراسم صبحگاهی، نماز جماعت ، ایام ا... ، امتحانات کلاسی ، ماهانه ،فوق برنامه ها ومسابقات علمی  فرهنگی )

5-1- حضور به موقع و مستمر در هنرستان و کلاس درس و خودداری از خروج قبل از پایان فعالیت هنرستان بدون هماهنگی و کسب اجازه از مسئولین مربوطه ، خصوصا در روزهای پایانی سال و  ایام پایانی منتهی به امتحانات .

تبصره : در هنگام ورود ، دانش آموز می بایست با ثبت اثر انگشت خود  حضورش را اعلام کند .

* سیستم به ازای هر دقیقه تاخیر در ورود به هنرستان 01/0  از نمره انضباط دانش آموز کسر می نماید و چنانچه اثر انگشت خود را ثبت نکند ، غیبت در نظر خواهد گرفت و ضمن ثبت در پرونده ،  5/0  نمره از انضباط وی کسر می نماید.

6-1-حضور منظم و با نشاط علمی و فرهنگی در کلاس درس طبق برنامه هفتگی و پرهیز از غیبت های غیر موجه - عدم حضور در راهروها و کلاس های هنرستان در زنگ های تفریح .

تبصره : در صورت غیبت دانش آموز از هنرستان لازم است ولی او در اولین فرصت غیبت دانش آموز را به هنرستان اطلاع داده و با حضور خویش و ارایه دلایل شفاهی یا گواهی کتبی نسبت به توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.

7-1-رعایت بهداشت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضا و محیط هنرستان .

8-1-دانش آموزان جهت حفظ تقدس و جایگاه مقام دانش آموزی موظفند شئونات در خور شخصیت دانش آموزی را در خارج از هنرستان نیز رعایت نمایند و از تجمع در اطراف هنرستان جدا خودداری نمایند.

9-1-خودداری از بکار بردن وسایل تجملی و زینتی و پرهیز از به همراه آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مجاز(از قبیل  فلش مموری (با محتوای غیر درسی)، CD  یا   DVD(با محتوای غیر درسی) ،تلفن همراه ، عکس و کتاب های نا مناسب...)در هنرستان .

10-1- از آوردن تلفن همراه خودداری شود ؛ مگر در شرایط اضطرار ( بعد مسافت و درخواست اولیا ) و در صورتیکه دانش آموز تلفن همراه آورد باید قبل از ورود به کلاس درس (بعد صبحگاه) تحویل معاون اجرایی هنرستان گردد.

 *تبصره 1: بدیهی است تمامی مسئولیت به همراه آوردن تلفن همراه حتی در هنگام تحویل به عهده دانش آموز می باشد.

*تبصره 2: در صورتیکه در ساعات درسی و تفریح تلفن همراه در اختیار دانش آموز باشد  تلفن همراه دانش آموز براساس آیین نامه مصوب  اجرایی آموزش و پرورش ضبط و تا پایان سال تحصیلی جاری تحویل داده نمی شود.

*تبصره 3 : استفاده از تلفن همراه فقط منوط به خروج دانش آموز از محیط هنرستان و باهماهنگی معاون اجرایی می باشد. 

11-1- رعایت ضوابط هنرستان در بازدیدهای علمی و اردوها و حوزه های امتحانی الزامی است.

12-1- خودداری از هرگونه خرید و فروش در هنرستان.

13-1-کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان هنرستان.

تبصره: بدیهی است چنانچه دانش آموز خساراتی به وسایل و ساختمان هنرستان ( مانند سخت افزارهای هوشمند نصب شده در کلاسها و رایانه های کارگاه کامپیوتر و میز و نیمکت ) یا سایر دانش آموزان وارد آورد باید خسارات وارده را جبران نماید. 

ب-ترغیب و تشویق:

ماده 2:دانش آموزانی که وظایف خود را به نحو شایسته انجام می دهند،از طریق زیر و با رعایت ترتیب مورد تشویق قرار می گیرند:

1-2-تشویق شفاهی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

2-2-تشویق شفاهی در مراسم صبحگاهی ،در حضور کلیه دانش آموزان.

3-2-تشویق کتبی در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.

4-2-تشویق کتبی در حضور کلیه دانش آموزان.

5-2-اعطای جایزه یا لوح تقدیر با امضاء مدیر هنرستان در حضور دانش آموزان و با حضور اولیاء دانش آموزانی که تقدیر می شوند.

6-2-معرفی برای شرکت در اردوها و برنامه های  تربیتی،آموزشی ، فرهنگی ،هنری و...

7-2-تشویق کتبی یا اعطای لوح تقدیر برای دانش آموزان ممتاز در هر مقطع که در انجام فرایض دینی، مخصوصا نماز جماعت و زیارت پرفیض عاشورا و فعالیتهای آموزشی و تربیتی و شرکت در کارهای اجتماعی درخشان تر از دیگران شناخته می شوند.

*  در هر صورت ثبت مورد تشویقی و نمره مثبت آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز انجام خواهد شد .

ج-تذکر و تنبیه:

ماده3-عدم رعایت و سهل انگاری در وظایف مندرج در ماده1 تخلف محسوب می شود.دانش آموزانی که راهنمایی های تربیتی،در آنها مفید و موثر واقع نمی شود با رعایت ترتیب و تناسب ذیل مورد تذکر و تنبیه قرار می گیرند:

1-3- تذکر یا اخطار شفاهی به طور خصوصی.

2-3- تذکر یا اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان دیگر.

3-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (بدون درج در پرونده )

4-3- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز. (با درج در پرونده )

5-3- اخطار کتبی و تقلیل نمره انضباط در هر مرتبه حداکثر دو نمره.در صورت تکرار،اخذ تعهد کتبی از دانش آموزان و ولی او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.

6-3- محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبی به ولی دانش آموز.

7-3- اخراج موقت از هنرستان به مدت یک روز تا یک هفته و اطلاع به دانش آموز به طور حضوری و درج در پرونده.

8-3- انتقال به هنرستان دیگر در طول سال تحصیلی.

* در تمامی حالت ها ثبت مورد تنبیهی و نمره منفی آن در پرونده انضباطی الکترونیکی دانش آموز و کسر از نمره انضباط صورت خواهد گرفت.

تبصره : شایسته است مسئولین هنرستان تمام رفتارهای مغایر با ضوابط و مقررات ذکر شده در ماده 1 را در پرونده الکترونیکی دانش آموز ثبت کنند و با اطلاع ولی دانش آموز از نمره انضباطی دانش آموز کسر نمایند و چنانچه کسر نمره انضباط تاثیری در تغییر رفتار دانش آموز نداشته باشد مدیر هنرستان  می تواند منطبق با مفاد مندرج در ماده 3 که طبق  آئین نامه اجرایی مدارس است ، عمل نماید .

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...